Serwis

ZASADY EKSPLOATACJI AKUMULATORA

 1. Po zamontowaniu akumulatora należy sprawdzić jego napięcie ładowania mierzone na końcówkach biegunów akumulatora podczas pracy silnika niezależnie od uruchomienia odbiorników, które powinno się zawierać

dla instalacji 6V  – od 6,9V do 7,2V

dla instalacji 12Vod 13,9V do 14,4V

dla instalacji 24Vod 28,0V do 28,8 V

 1. Gęstość elektrolitu akumulatora naładowanego powinna wynosić 1,28g/cm3 (± 0,01 g/cm3) przy temperaturze 20-25°C. Niedopuszczalne jest eksploatowanie baterii przy gęstości niższej niż 1,24g/cm3.Należy kontrolować poziom elektrolitu (1cm ponad górne krawędzie płyt akumulatorowych) i jeżeli to koniecznie – uzupełnić wyłącznie WODĄ DESTYLOWANĄ
Gęstość elektrolitu 1,28 1,24 1,19 1,14 1,10
Stopień

w % naładowania

100 75 50 25 0
 1. Akumulator rozładowany należy natychmiast naładować, aby nie dopuścić do jego zasiarczenia a tym samym do szybkiego zużycia, ewentualnie do znacznego ograniczenia parametrów technicznych, możliwości zamarznięcia, nawet w niewielkich temperaturach ujemnych, co może spowodować trwałe uszkodzenie.
 2. Akumulator zamocować na stałe w miejscu przeznaczonym przez producenta pojazdu
 3. Akumulator utrzymywać w czystości
  1. powierzchnia akumulatora powinna być sucha i czysta
  2. drożność korków lub kanałów wentylacyjnych powinna być kontrolowana
 4. Zabezpieczyć akumulator przed przypadkowym zwarciem biegunów.
 5. Akumulator należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem, przy czym parametry baterii muszą być zgodne z zaleceniami producenta

  WARUNKI GWARANCJI

  Sprzedający udziela gwarancji na prawidłowe działanie akumulatora na okres:

  -12 miesięcy na akumulator motocyklowy, do taksówek, karetek pogotowia, pojazdów policyjnych, pojazdów typu „L”

  -24 miesięcy na akumulator od 35-100 Ah

  -12 miesięcy na akumulator od 101-230 Ah

  Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie po wykryciu wady produktu, lecz nie później niż w terminie do 7 dni od jej wykrycia, do powiadomienia sprzedawcy i dostarczenia mu akumulatora. Obowiązkowo należy kontrolować stan naładowania akumulatora w pojeździe minimum co 5 miesięcy.

  Gwarancja nie obejmuje :

  – wszelkich uszkodzeń mechanicznych i związanych z tym wad,

  – uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji,

  – spływu masy czynnej, charakteryzującej się brunatnym zabarwieniem elektrolitu, spowodowanej nieprawidłowym napięciem ładowania akumulatora w pojeździe, tj. dla akumulatorów standard poniżej 13,90V i powyżej 14,40V,

  – zasiarczenia akumulatora

  – głębokiego rozładowania akumulatora (napięcie spoczynkowe poniżej 8V),

  – uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego doboru akumulatora do pojazdu (nie zgodnego z instrukcją pojazdu),

  – uszkodzenia spowodowane stosowaniem płynów aktywujących,

  -akumulatory, których jedyną przyczyną niesprawności jest stan nienaładowania

  Uwaga! Akumulator rozładowany w okresie zimowym może ulec zamarznięciu, co może spowodować jego uszkodzenie

  -Podstawą do reklamacji jest oryginalna karta gwarancyjna.

  -Karta gwarancyjna powinna być wypełniona w sposób czytelny – wszelkie poprawki, ślady wymazywania dotyczące oznakowania i daty powodują utratę gwarancji

  -Akumulator przy składaniu reklamacji powinien być czysty i naładowany

  -Reklamacje należy składać w punkcie zakupu Akumulatora

  -Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie ustawowym